Studio D11

Ruimte voor Persoonlijkheid

Ruimte voor Persoonlijkheid
Iedere klant is uniek. Ons doel is om de vraag achter de vraag te stellen en om de ambitie van de opdrachtgever in relatie tot de mogelijkheden van het project te analyseren. Het maken van persoonlijke ontwerpen is ons streven, want uiteindelijk gaat het erom dat de opdrachtgever naar volledige tevredenheid zijn project realiseert
Identiteit
Ieder project is uniek. Wij vinden het belangrijk dat het karakter van een gebouw of een ruimte tot zijn recht kan komen. Door respect te hebben voor de geschiedenis, oog te hebben voor kenmerkende details en gebruik te maken van bestaande of verborgen kwaliteiten, willen we die identiteit beschermen, in stand houden en tegelijkertijd optimaliseren.
Stijl en traditie
Ieder ontwerpproces is uniek. Als architect hebben we een eigen handschrift. Functionaliteit, licht, elegantie en originaliteit staan in onze ontwerpen centraal. We begeleiden daarnaast opdrachtgevers in het hele traject, van eerste schets tot en met de uitvoering. We zijn de ‘spin in het web’ in het bouwproces en werken nauw samen met de opdrachtgever, aannemer, makelaar, monumentenzorg, constructeurs en adviseurs. Hiermee nemen we de rol van traditionele ‘Bouwheer’ op ons en weet u zeker dat u in goede handen bent.
BIM
Studio D11 werkt met BIM (Bouw Informatie Model). Dit is een werkmethodiek waarbij in een 3D-model integraal wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de aannemer en de constructeur. Gegevens van alle partijen kunnen in één 3d-model verwerkt worden (er wordt gebruik gemaakt van het programma Archicad) of gemakkelijk met andere partijen worden uitgewisseld. De grote kracht hiervan is dat we zeer efficiënt kunnen werken, dat onze advieskosten lager zijn en er eenvoudig impressies gemaakt kunnen worden.
BNA
Studio D11 is geregistreerd bij het Architectenregister, lid van de BNA (Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus) en werkt volgens de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit.
PEP
Kennisdeling met en professionalisering van startende architecten vinden we belangrijk. Daarom zette Reinder Douwes zich 7 jaar lang met hart en nieren in als vak/projectcoördinator voor PEP (Personal Experience Programme, www.pepnl.eu), het wettelijk verplichte, post-doctorale beroepservaringsprogramma voor architecten die zich willen registreren bij in het Architectenregister.
Professionaliteit en Kwaliteit
Studio D11 heeft veel ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van alle belangrijke richtlijnen, vergunningen, het werken met en controleren van interne en externe budgetten, het opstellen van ambitieuze en tegelijkertijd realistische planningen en met het ontwerpen binnen een gegeven bouwbudget. Wij hebben een transparante werkwijze en hanteren een open en eerlijke communicatie. Doordat aannemer en opdrachtgever virtueel door het project kunnen lopen, kunnen eventuele problemen eenvoudig opgespoord en aangepakt worden. De communicatie met alle partijen verloopt hierdoor soepeler en faalkosten kunnen worden beperkt.
Duurzaamheid
Bij restauratie, transformatie en renovatie van de gebouwde en onbebouwde omgeving zijn duurzaamheid en respect voor de omgeving kernbegrippen. Wij zijn bewust van het feit dat wat we nu maken, over 100 jaar nog steeds onderdeel kan zijn van onze leefomgeving. Studio D11 ziet het daarom als zijn verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te ontwerpen. Hierbij houden we tijdens het ontwerpen rekening met energieverbruik, de mate van comfort voor de uiteindelijke gebruikers, de inzet van innovatieve oplossingen en de keuzes van materialen. Duurzaamheid is onze manier van denken, een werkwijze en onderdeel van ons ontwerpproces.