PEP

Professional Experience Programme

Opgericht in 2003 door toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen in de vorm van een programma waarin afgestudeerde ontwerpers professionele beroepservaring opdoen.

 

PROFESSIONELE BEROEPSERVARING
PEP is een programma dat al tien jaar lang bewezen heeft een verrijking te zijn voor de professionele beroepspraktijk van de deelnemers. Het volgen van PEP betekent een gegarandeerde boost voor iedereen die er aan deelneemt, of je nu binnen een bureau werkt of ZZP’er bent. Door het gevarieerde programma van gemeenschappelijke onderdelen met trainingen, bureaubezoeken en excursies en het individuele programma met een mentorsysteem, krijgt je professionele ontwikkeling een enorme versnelling. Niet alleen leer je van gerenommeerde ontwerpers het vak in de praktijk, ook bouw je een waardevol netwerk op van mededeelnemers en docenten. Je leert van elkaar én van ontwerpers van naam, die je helpen bij het uitvoeren van je persoonlijke ontwikkelingsplan. Dit netwerk wordt bovendien gefaciliteerd door de Alumnivereniging, waarvan alle oud-deelnemers én alle mentoren automatisch lid worden.

ORGANISATIE
PEP wordt georganiseerd door de enige door Bureau Architectenregister erkende organisatie voor het geïntegreerde beroepservaringsprogramma. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van de 233 deelnemers van de afgelopen tien jaar nog steeds werkzaam is in de ontwerp branche. Slechts 1,7% is werkloos. Dat is zeker in deze crisistijd een ongelofelijk resultaat. PEP biedt als enige de kwaliteit van een geïntegreerd programma, met de beste ontwerpers, dat na met goed gevolg afleggen van het traject gegarandeerd, leidt tot inschrijving in het Architectenregister.

AANBOD
PEP is de enige erkende aanbieder van een totaalpakket waarin alle aspecten van de beroepspraktijk aan bod komen. Het programma bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een individueel deel. Middels een persoonlijk ontwikkelplan en een logboek houd je je eigen vorderingen bij. In het gehele traject wordt je begeleid door een mentor volgens het mentor-gezelprincipe. PEP is multidisciplinair opgezet, dat wil zeggen dat je binnen het programma samenwerkt met architecten, stedenbouwkundige, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. PEP biedt, speciaal voor zelfstandigen, vanaf 2015 ook een flexibel programma aan. Daarmee is het mogelijk om een individueel traject uit te stippelen, waarmee je direct kunt inspelen op thema’s die zich voordoen in jouw beroepspraktijk. Ook kun je als dat nodig is tijdelijk stoppen met het programma.

Studio D11 & PEP

Reinder Douwes van Studio D11 is sinds 2010 verbonden aan het PEP na zelf deel te hebben genomen aan Het Experiment #3 in 2008. Inmiddels werkt hij als projectcoördinator om het programma van de PEP vorm te geven en fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de deelnemers omtrent alle praktische zaken binnen het gehele traject. Wilt u meer informatie over PEP klik dan op onderstaande link.