Wonen boven winkels

Van magazijn naar woonhuis

wat wij wilden bereiken

In binnensteden komt het vaak voor dat panden (deels) worden doorverkocht of opnieuw worden ingedeeld. Dit heeft te maken met verschillende bedrijven die met wisselende wensen zitten. De bovengelegen ruimtes boven de winkels, worden daarbij niet altijd evenredig mee verdeeld. Hierdoor ontstaat een mengelmoes van panden die vaak leeg komen te staan. Dit laatste komt ook doordat de toegang van de bovenste verdiepingen veelal in de winkel zijn gelegen en aparte ontsluitingen daardoor moeilijk mogelijk worden gemaakt. Het resultaat is leegstand hetgeen wij graag bestrijden.

samenwerking met de klant

De eigenaren van deze panden in Delft, hadden te maken met deze zelfde problematiek. Één toegang biedt de ontsluiting voor vier verschillende panden boven twee verschillende winkels. De complexiteit die daarmee is ontstaan, gaf tot lange tijd reden niets met de pannen zijn te doen. Aan ons de vraag een rendabele oplossing te ontwerpen.

werkwijze en resultaat

We kwamen met een ontwerp voor een woongroep. Deze oplossing maakt het mogelijk met slechts een ontsluiting te werken, zolang de brandveiligheid goed werd opgelost.

De woongroep maakt gebruik van gezamenlijke keukens en badkamers waardoor er geen zelfstandig wooneenheden zouden ontstaan. De woongroep is op een luxe manier ingericht zodat deze gemeubileerd verhuurd kon worden. Hierdoor is een hoogwaardige verhuur oplossing ontstaan voor een voorheen verlieslijdende situatie.

samenwerken?
Contact Reinder

Reinder is partner & architect bij D11 architecten. Hij heeft ervaring in tientallen renovatie- en transformatieprojecten en daarmee een uitgekiend gevoel ontwikkeld voor het aanpakken van bestaande gebouwen.