visie & werkwijze

Know the past to preserve it, preserve it to know it.

– P. Torsello (1998)

D11 architecten is een Delfts architectenbureau, dat ruim 11 jaar ervaring heeft met de renovatie en transformatie van (monumentale) gebouwen. Bij (her)ontwikkelingsopgaven ontwerpen wij uitdagende woonconcepten. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwerpen van (zakelijke) interieurs en doen wij onderzoek naar nieuwe bouwvormen en renovatie-oplossingen.

Wij werken aan zowel particuliere als zakelijke opdrachten en zijn nauw betrokken bij onze opdrachtgevers en zien het als onze taak hun droom of visie werkelijkheid te laten worden. Wij proberen het maximale te bereiken waarbij de opdrachtgever of gebruiker altijd centraal staat.

Transformatie school Zwanenburg naar woonhuis

wij zijn dromers en realisten tegelijkertijd!

Hoe we het aanpakken

Door onze kennis in te zetten en met toewijding te werken aan onze projecten, behalen wij het best mogelijke resultaat. We doen ons werk met precisie en plezier en zorgen ervoor dat het proces voor onze opdrachtgevers ook als zodanig wordt ervaren. Wij erkennen dat een bouwproject voor velen vaak een eenmalige en complexe opgave is; daarom begeleiden wij het project en de bouw intensief, om zo opdrachtgever geheel te kunnen ontzorgen.

Wij werken vanuit een helder Plan van Aanpak en middels een compact 4-stappenplan. Iedere fase is onderverdeeld in kleinere onderdelen. Op deze manier is het project voor iedereen behapbaar, kunnen fases feestelijk afgerond worden en behalen we altijd onze gezamenlijke doelen.

Wij zoeken naar een optimale balans tussen de kaders en de kansen. Een goed project start niet met een oneindig budget, maar met een heldere visie. Benieuwd naar hoe wij samen kunnen werken? Neem contact met ons op!

D11 architecten als spin in het web

What you see is what you get!

Onze drive het ontwerp- en bouwproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, zorgt ervoor dat wij deze efficiëntie kunnen inzetten in het voordeel van de opdrachtgever.

Deze efficiëntie behalen wij door samen te werken in een zogenaamd Bouw Informatie Model (BIM). 3D BIM biedt de opdrachtgever de mogelijkheid door het ontwerp te lopen en snel keuzes te kunnen maken én voor de aannemer om alle informatie voor de bouw er uit te kunnen halen. Ook kunnen alle externe partijen uit ons netwerk in dit model werken, zoals externe tekenaars, constructeurs en installatie adviseurs. Hierdoor werkt iedereen met dezelfde informatie en voorkomen we fouten die anders tijdens de bouw opgelost hadden moeten worden.

Met ons 3D model kunnen wij hyperrealistische beelden maken die het interieur tot leven laten komen, alsmede de aannemer zijn begroting tot in detail controleren op maatvoering en hoeveelheden.

Kortom: what you see is what you get en onnodige kosten worden tot een minimum beperkt.

Bouw Informatie Model versus Uiteindelijke resultaat

Bewust ontwerpen

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) is een nieuwe norm die van toepassing op nieuwbouw en grootschalige renovaties. BENG houdt onder andere in dat installaties en bouwmaterialen zodanig op elkaar zijn afgestemd dat er een energiezuinig en duurzaam gebouw ontstaat waarbij goed is nagedacht over de impact die de bouw heeft op onze omgeving en het milieu.

Wij zijn er van overtuigd dat bewust omgaan met bestaand vast- en erfgoed door deze slim te transformeren de hoogste vorm van duurzaamheid is. Bestaande gebouwen een tweede leven geven is inmiddels onze core-business geworden.

Transformatie voormalig ziekenhuis te Delft

wij creëren ruimte met persoonlijkheid.

onze werkwijze in 4 stappen

Wij hanteren bij onze opdrachten een succesvol 4-stappenplan zodat het voor de opdrachtgever overzichtelijk is wat hij of zij kan verwachten en zodat wij efficiënt kunnen werken.

Voor zakelijke opdrachten werken wij middels de DNR 2012 en de Standaard Taak Beschrijving van de BNA. 

Stap 1. Ontwerpen

Wij verbeelden de wensen en mogelijkheden door te schetsen, te tekenen in 3D en het maken van maquettes; alles wat je van een architect mag verwachten. Bij iedere stap wordt het ontwerp steeds concreter. Aan het einde van deze stap leggen we het ruimtelijke ontwerp definitief vast. Wanneer van toepassing overleggen we in deze fase met instanties en andere adviseurs, zoals de gemeente of constructeur.

Stap 2. Uitwerken

De plannen worden op hoofdlijnen technisch uitgewerkt; op constructief en installatietechnisch gebied en qua bouwmaterialen. Wij werken met externe partijen samen zodat wij uiteindelijk de Omgevingsvergunning kunnen indienen. Op basis van deze stukken calculeren wij globaal de bouwkosten. Mochten er nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden doen we dat in deze fase. 

Stap 3. Voorbereiden

Wij gaan nog 1 stap verder met uitwerken. Bijvoorbeeld door het maken van materiaalstaten, kleurenschema’s en wandaanzichten. We schrijven zo nodig alle technische informatie ook nog eens op. Hiermee gaan de aannemers rekenen. Wij beoordelen de aanbiedingen, sturen bij en geven advies over de te kiezen aannemer. Uiteindelijk volgt er een contract met de uitvoerende partij(en). Samen bereiden we het werk voor zodat er gebouwd kan worden.

Stap 4. Bouwen en begeleiden

De aannemer gaat bouwen. Wij begeleiden de opdrachtgever met het maken van de laatste keuzes en werken samen met de aannemer om tot een fantastisch resultaat te komen. Waar nodig maken we extra tekeningen of controleren we deze van leveranciers. We kunnen ook de uitgaven en planning in de gaten houden zodat we binnen budget en op tijd kunnen opleveren. 

Transformatie kantoorcomplex naar wooncomplex