<  terug naar thema’s

behoud: door contextuele verschuivingen wordt het gebouw langzaam overtollig.

De levenscyclus van een gebouw is op te splitsen in vijf stadia. Bij de geboorte wordt een gebouw bedacht, gemaakt en krijgt haar eerste gebruikers toegewezen. De organisatie komt in een fris en nieuw gebouw. Na de geboorte ontwikkelt de organisatie zich verder in haar nieuwe huid en ontplooit zich verder.

Het gebouw wordt aangepast of uitgebreid om aan de veranderende wensen en groei van de link in tekst voldoen. Daarna komt de aansluiting tussen het gebouw en de organisatie tot volle wasdom. In de kern van deze rijpheid ontstaan behoeften die de huidige capaciteit overtreffen.

gerelateerde projecten