Exclusieve daktuin

Exclusieve tuin Op je eigen dak wat wij wilden bereiken De binnenstad van Delft kent een reeks aan semi-openbare hofjes waar tuinen en woningen van omringende bewoners aan grenzen. Het dakterras op de keukenuitbouw van deze woning aan de Donkerstraat voldeed in...

Een kleine ingreep

Een kleine ingreep Maximum resultaat wat wij wilden bereiken Wij werden, zoals wel vaker, voor de uitdaging gesteld een minimale ingreep te doen die een maximaal resultaat zou krijgen. De reden hiervoor was, dat de tuin beperkt van omvang is en een grote uitbouw deze...
Zeepfabriek

Zeepfabriek

Zeepfabriek Behoud van een uniek complex in Delft wat wij wilden bereiken Eind 20e eeuw werd de zeefabriek in Delft gesloten. In 2004 werd het bijzondere complex omgebouwd tot diverse wooneenheden, waarbij de focus lag op een zo praktisch mogelijke demarcatie. Deze...